Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност 2014. Коментари и приложения

МСФО са обект на все по-силно обществено внимание – особено след като през 2000 г. бяха възприети от Международната организация на комисията за ценни книжа, през 2002 г. от Европейския съюз и през 2007 г. от американската Комисия за ценни книжа. Опитът на онези европейски компании, които възприеха тези стандарти още през 2005 г. показва, че подобно начинание изисква многогодишни усилия. МСФО 2014 съдържа пълни разяснения на всички изисквания на МСФО условията, както и множество примери за тяхното приложение в сложни ситуации от реалния живот. Наръчникът може да се използва както за обучението на счетоводен персонал, така и като справочно издание при фактическото приемане на стандартите и изготвянето на съобразени с тях финансови документи. МСФО 2014 е еднакво ценен за съставителите, одиторите и потребителите на финансовите отети.

Издател:
Език: Български
Година: 2014
ISBN: 9786199006023
Страници:
Корици: меки
Тегло: 2269 грама
Размери: 20×29
Наличност: Да
Раздел: Счетоводство. Данъци и такси, Икономика, Книги

Цена: 240.00