Международни стандарти за счетоводство 2004/2005 – Коментари и приложения

0
(0)

Международните счетоводни стандарти (МСС) и Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО), както ще се наричат отсега нататък, се радват на все по-голямо внимание както никога досега, след като получиха одобрението на Международната организация на комисиите по ценните книжа (IOSCO) и Европейския съюз (ЕС). ЕС ще изисква от 2005 г. всички компании, регистрирани на европейските фондови борси, да прилагат за целите на консолидираната финансова отчетност МСС/МСФО вместо досега използваните национални счетоводни стандарти.
„МСС/МСФО – 2004/2005 – Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност – коментари и приложения“ на американското издателство Wiley (Уайли) е компактно, но наистина изчерпателно ръководство, на което счетоводителите могат напълно да разчитат при разясняването и изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСС/МСФО. Това ново издание обхваща напълно всички стандарти и интерпретации, издадени или редактирани от Международния комитет по счетоводни стандарти (KMCC/IASC), както и от Съвета по Международни счетоводни стандарти (CMCC/IASB). В допълнение, за илюстрация на практическото им приложение и оповестяванията след основния текст са включени извадки от публикувани финансови отчети на компании от целия свят, изготвени в съответствие с МСС/ МСФО. Освен това, приложенията към книгата включват примери на финансови отчети, представени според МСС/ МСФО, подробен списък за проверка на съответствията, и таблица, представяща основните разлики между изискванията на МСС/МСФО и тези на Общоприетите счетоводни принципи САЩ (US GAAP) и Великобритания (UK GAAP), която допринася допълнително за практическата полза от книгата. Компаниите от страните от ЕС, които ще трябва задължително да преминат към използването на МСС/МСФО от 2005г., ще открият практически съвети и насоки за прилагането им в МСФО 1, „Първо прилагане на Международните стандарти за финансова отчетност“. Освен това, книгата предлага задълбочено отразяване на последните промени, внесени от СМСС в съответствие с неговия „Проект за подобрения“, които ще влязат в сила от 2005г.
Книгата е с практическа насоченост и разглежда редица проблемни въпроси, свързани с прилагането на МСС/ МСФО. Поради това, основна задача бе да се използват смислени и реално срещащи се примери, които да ориентират потребителите в прилагането на МСС/МСФО в сложните фактически ситуации, с които трябва да се справят в своята счетоводна практика. Друга силна страна на тази книга е, че тя действително обяснява теорията на МСС/МСФО достатъчно подробно, за да служи като ценно помагало, или дори като заместител на учебниците по счетоводство. Тя е не просто повторение на публикуваните понастоящем МСС/МСФО, а разкрива на потребителя идейната основа на принципите, залегнали в правилата, която ще му даде възможност да прави разсъждения по аналогия, така необходими в сложния, бързо променящ се свят на търговските договори и структури. Книгата се базира на убеждението на авторите, че правилното прилагане на МСС/МСФО изисква разбиране на логиката на техните технически изисквания. Това важи дори повече за МСС/МСФО, отколкото за различните национални счетоводни стандарти, тъй като МСС/МСФО по замисъл са по-„принципно ориентирани“ и поради това даващи възможност за по-широко тълкуване, което от своя страна затруднява в по-голяма степен практикуващите счетоводители при прилагането на правилата на в реални ситуации. Всяка глава или раздел от книгата съдържат общ преглед на перспективите и важните проблемни въпроси, свързани с дадена тема; мнението на водещи специалисти от практиката; а също и подробно описание на понятията и включените примери. Ново за това издание е представянето на таблично сравнение между МСС/МСФО и националните стандарти във Великобритания и САЩ (UK GААР и US GААР), използвани в отделни глави на книгата. Друга новост тази година е комплекта от три подробни финансови отчета, които илюстрират прилагането на стандартите за финансова отчетност в различни видове предприятия. Желанието на авторите и издателите е тази книга да служи на практикуващите счетоводители, преподаватели и студенти като надежден справочник, да ги улесни в разбирането и уменията им да прилагат сложната професионална литература на практика.

Издател: WILEY & К&Б консулт
Език: Български
Година: 2004
ISBN: 9549408019
Страници: 1234
Корици: меки
Тегло: 1996 грама
Размери: 23.5×19
Наличност: Не
Раздел: Счетоводство. Данъци и такси, Икономика, Книги

Цена: 159.00

Колко полезна беше тази книга?

Кликнете върху звезда, за да го оцените!

Среден рейтинг 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове досега! Бъдете първият, който ще оцени тази книга.