Международен туризъм

Книгата представлява задълбочено изследване на туризма във всички важни световни региони и подрегиони: Северна Европа (и Великобритания), Западна Европа, Южна Европа и Източно Средиземноморие, Централна и Източна Европа, Северна и Южна Америка, Азиатски и Тихоокеански регион, Африкански регион.
Отделени са специални глави за 15 водещи туристически дестинации и за добрите практики за българския туризъм.
” Настоящият монографичен труд е плод на десетгодишни изследвания на автора. Междинни резултати по твърде актуалната тема за състоянието и перспективите за развитие на международния туризъм са публикувани в множество научни статии и учебниците “Международен туризъм” (УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен 2003, в съавторство), “География на туризма” (УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен 2003, в съавторство), “Туристически ресурси по света” (УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен 2005, в съавторство), “География на туризма” (изд. “Матком”, С. 2007, в съавторство), “Международен туризъм” (изд. “Матком”, С. 2008, в съавторство) и “Въведение в туризма” (изд. “Фабер”, В. Търново, 2009, в съавторство).
Монографичният труд може да бъде използван от специалисти от Държавната агенция по туризъм, от областни и общински администрации, от специалисти по териториално и селищно устройство, студенти от специалностите “Туризъм” и “МИО” във висшите училища, колежите и професионалните училища с насоченост в туризма…” От автора

Издател: Матком
Език: Български
Година: 2009
ISBN: 9789549930634
Страници: 288
Корици: меки
Тегло: 470 грама
Размери: 23.5×16.5
Наличност: Да
Раздел: Учебна литература, Учебници

Цена: 18.00