Медицинско право

Учебен курс на студентите в медицинските университети и колежи.
Предназначението на книгата е да служи за учебен курс на студентите от специалност „Здравен мениджмънт“, „Обществено здравеопазване“, „Управление на здравни грижи“ както и за учащите в медицинските колежи. Голямото значение на медицинското право за медицинските специалисти – лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри, акушерки и други, предполага разширяване на техните познания в тази област на правото. Това ще съдейства за формиране на тяхното правно мислене, образованост и правна култура. Без да се претендира за пълна изчерпателност на изложението, авторът има увереност, че учебното помагало ще бъде полезно средство за придобиване на основни познания по правните проблеми на здравеопазването, необходими на медицинските специалисти. Ще приема с благодарност всички критични бележки за слабости и пропуски в книгата. Те са само мои и ще положа усилия при по-нататъшната ми работа за тяхното отстраняване. Изложението в учебното помагало е съобразено със законодателството към м. септември 2014 г.

Издател: Стено
Година: 2014
ISBN: 9789544497620
Страници: 316
Корици: меки
Тегло: 569 грама
Размери: 16×24
Наличност: Да
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 19.20