Матрицата на незъзнаваното: Философска реконструкция на психоанализата

В книгата се търсят отговори на въпросите: Защо човек е агресивен? Какво иска от другите хора? Защо агресията често изглежда безпричинна? Защо човек има нужда от удовлетворяване на влеченията си? Защо именно липсата на любов води до злополучни последици? Какво търсят хората? И може ли да се намери общ знаменател за властолюбието, за трупането на пари, за стремежа да си обичан, за творческите изяви, за престъпността? Какво е това, което най-дълбоко мотивира човешкото поведение? Към какво се стреми човекът? Кое осмисля човешкото съществуване? Кое е последното основание, което не може да се редуцира повече? Може ли да се познае тази най-дълбока сфера от човешката личност и как е възможно познанието? Защо любовта, грижата са важни за нормалното развитие на личността?
“Монографията на Вяра Николова е силно провокативна и затова със сигурност ще привлече вниманието на разнородна читателска аудитория – условие, което ще определи нейната полезност.” Ст. н. с. д-р Виктор Клинчарски
“Изследванетонеепсихологическо,неипсихоаналитическо, а е метафизическо, защото разкрива трансценденцията по отношение на съзнанието. Матрицата на несъзнаваното остава винаги трансцендентна към матрицата на съзнаваното. Затова тя винаги генерира явленията на съзнаваното и остава загадка за разбирането на човешките актове. Съзнанието е продукт на трансцендентното, което е иманентно на човека. Това е феноменологията на съзнанието във фундаменталната му трансцендентална форма, а логическото е само част от това явяване. Така човешката душа не е психея, а е логос на психеята”. Доц. д-р Георги Донев

Издател: ИК “Проф. Петко Венедиков”
Език: Български
Година: 2006
ISBN: 9549870286
Страници: 252
Корици: меки
Тегло: 326 грама
Размери: 20.5×14.5
Наличност: Не
Раздел: Философски направления, Философия, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 5.00