Математика 8 клас

Учебното помагало е одобрено със Заповед №РД 09-1088/03.07.2009 г. на Министъра на образованието и науката. Помагалото е предназначено за учениците от 8. клас и техните учители. Включеният в него материал има за цел да осигури условия за усвояване на основните знания от Държавните образователни изисквания по математика за 8. клас, както и за конкретизиране, разширяване и задълбочаване на вече придобитите. За това спомагат допълнителните доказателства, разнообразните, с различна степен на трудност, задачи и приведените исторически факти. Направените обобщения на учебното съдържание и акцентите при оформлението подпомагат затвърдяването и практическото прилагане на усвоеното. Съдържанието е структурирано по теми, които следват учебната програма по математика за 8. клас. В края на темите са включени тестови задачи с избираем отговор, които дават възможност както за текущ контрол и проверка, така и за самооценка на знанията и уменията. Помагалото може да се използва от учениците от 8. клас както в часовете по математика, така и за самопроверка на знанията. То ще бъде полезно и за учителите в процеса на работа – за реализиране на образователните цели и на учебното съдържание.

Издател: Регалия-6
Език: Български
Година: 2009
ISBN: 9789547451711
Страници: 240
Корици: меки
Тегло: 280 грама
Размери: 23×16
Наличност: Да
Раздел: Математика, 8 клас, Учебници

Цена: 9.00