Малкият бизнес: Справочник почти за всеки

Присъединяването към ЕС и проблемите на българския малък бизнес – Българският малък бизнес на прага на Европейския съюз – Политика на ЕС към предприемачите от малкия бизнес и самонаемащите се, или защо държавата трябва да подкрепя малкия и среден бизнес – Европейски бизнес мрежи, или как да се включим в мрежите на малкия бизнес в ЕС – Работна среда на предприемачите от малкия бизнес
Процесът на създаване на малката фирма – Процесът на създаване на малката фирма – инкубационен период – Бизнес план на малката фирма – Процесът на създаване на малкия бизнес – организационен период – Процесът на създаване на малката фирма – организационно изграждане
Практики на устойчивото управление на малката фирма – Планиране дейността на малката фирма – Банковото кредитиране на малкия бизнес: проблеми и практически решения – Финанси на малката фирма – Счетоводство на малката фирма – Данъчно облагане на предприятието – Осигурителен режим на малката фирма
Особености на устойчивото управление на малката фирма – Особености на маркетинга в малката фирма – Работа с клиентите на малката фирма – Управление на продажбите в малката фирма – Управление на персонала на малката фирма – Трудовите отношения в малката фирма – Защита и охрана на малката фирма – Инсрормационно осигуряване на малкия бизнес
Взаимодействие и взаимосвързаност на малката фирма с външната среда – Комуникация на малката фирма с обкръжаващата среда – Култура на предпремачите от малкия бизнес – Малкият бизнес във WWW-среда – Електронните маркетингови канали в полза на малкия бизнес – Вместо заключение – новите предприемачески възможности, породени от влизането на България в ЕС

Издател: Стено
Език: Български
Година: 2006
ISBN: 9544492585
Страници: 536
Корици: меки
Тегло: 853 грама
Размери: 24×16
Наличност: Не
Раздел: Икономика, Книги

Цена: 20.00