Макроикономика

Предлаганият учебник по макроикономика е за всички онези, които изучават стопанството като единно цяло. Макроикономическата наука изучава съвкупното, агрегираното поведение на всички участници в икономическата система. Целта на тази наука е формирането на цялостна представа за условията, факторите и резултатите на развитие на националното стопанство като цяло. В процеса на макроикономическия анализ се разглеждат основните сектори и пазари, богатството и дохода на нацията, темповете и факторите на икономическия растеж, цикличността на стопанското развитие, политиките на държавата, възникващи пред отворените стопанстваа, и възможностите за тяхното разрешаване. Учебникът е особено подходящ за студенти, запознати с курсовете по основи на икономическата теория и микроикономика.

Издател: Нова звезда
Език: Български
Година: 2014
ISBN: 9789548933650
Страници: 300
Корици: меки
Тегло: 488 грама
Размери: 16×23
Наличност: Да
Раздел: Учебна литература за висши учебни заведения, Учебна литература, Учебници

Цена: 15.00