Ловни птици и бозайници в България

Целта на това практическо ръководство е да представи на читателя подробна информация за разпознаването на лобните птици и бозайници, За техния ареал, характерните и предпочитаните место-обитания, за някои особености при отделните видове. Описани са също по-характерните полеви признаци при птиците и бозайниците с цел предотвратяване на възможни грешки с други видове. Богато илюстрирана с цветни табла, графични рисунки и карти, книгата ще бъде незаменим наръчник за широк кръг читатели и природолюбители. Ръководството е предназначено както за всички ловци и кандидат-ловци, така и за студентите от специалностите Горско стопанство, Стопанско управление, Ветеринарна медицина, Екология, опазване и Възстановяване на околната среда и Ланд-шафтна архитектура от Ле-сотехническия университет. В този си вид книгата обслужва дисциплините Лобно стопанство. Дивечовъдство, Опазване на фауната и Пар-кова фауна. Тя може да е полезна и за специалисти и практици от системата на Национално управление по горите към Министерство на Земеделието и горите. Съюз на ловците и риболовците в България и за всички почитатели на българската природа.

Издател: Пенсофт
Език: Български
Година: 2001
ISBN: 9546421162
Страници: 214
Корици: твърди
Тегло: 702 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Енциклопедии. Каталози. Справочници, Енциклопедии и справочници, Книги

Цена: 18.00