Ловци на умове: Лекции по антропология ч. 2

През последните повече от десет години академичната дисциплина антропология бележи безспорно развитие в България. Напълно отсъстваща от системата на висшето образование до края на 1989 г., тя получи официално признаване, като беше включена в класификатора на специалностите на Министерството на образованието и науката от лятото на 2002 г. Възможността за даване на легитимни дипломи по специалността антропология на свой ред даде нов стимул за разширяване на перспективите за нейното развитие. Към днешна дата повечето големи университети у нас предлагат програми по антропология с различен формат и на различно образователно равнище. Отделно от това, както във висшите учебни заведения, така и в изследователски институти при БАН и в неправителствени организации и фондации, се разработват разнообразни изследователски проекти от полето на антропологията или на сродни с нея науки. Един от проблемите, свързани с академичното обучение по антропология, е осигуряването на достъп до необходимата литература в тази област, както и на подходящи учебници и учебни помагала. Развитието на антропологията у нас през последните години включва и превеждането на редица публикации на класици на антропологическата традиция, както и на влиятелни съвременни автори. Убеждението ни е, че тази дейност ще продължи да се развива, като се разшири обхватът на авторите и изследователските обекти. Остава обаче един явен дефицит на учебна литература, която да подпомага преподаването по антропология. Именно този дефицит, както и нарастващият интерес от страна на студентите към антропологията, доведе до намерението да се продължи начинанието от 2001 г., когато бяха издадени събрани лекции по антропология на преподаватели в НБУ под заглавието „Ловци на умове“.

Издател: Нов български университет
Език: Български
Година: 2003
ISBN: 9545353058
Страници: 136
Корици: меки
Тегло: 160 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Културология, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 9.10