Лицензионни административни актове

В книгата се коментират въпросите за СЪЩНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИТЕ, ИЗДАВАНЕТО ИМ, ОТМЯНАТА ИМ, ОСПОРВАНЕТО И ПРАВНАТА ИМ ЗАЩИТА. В това второ издание книгата е актуализирана спрямо актовете на Европейския съюз, прилагането на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, спрямо Административнопроцесуалния кодекс и спрямо актуалните специални нормативни актове за лицензиране в различните отрасли. Включена е и избрана съдебна практика. Конкретно в книгата се отговаря на следните въпроси: – Какво е лицензионен акт. Видове лицензионни актове. Законосъобраз ност и Правилност, проблеми в практиката и способи за преодоляването им. – По какво лицензионният акт се различава от разрешителен, регистраци онен, акредитационен акт, сертификат, удостоверение, документ, концесия. – Как протича производството по издаване на лицензионния акт. – Извършване на промени в лиценза, ползване на правата от лиценза от други лица; – Отнемане на лиценз, оттегляне на издаден лиценз, различия от глоби и други административни наказания, разлика с актове за спиране на дейност. – Признаване на лицензи в страните, членки на ЕС, особености на лицензирането в Европейската Общност

Издател: Сиела
Език: Български
Година: 2007
ISBN: 9789542800934
Страници: 320
Корици: меки
Тегло: 365 грама
Размери: 21×14
Наличност: Да
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 15.00