Le francais de la communication professionnelle

Това учебно помагало е предназначено за читатели с най-малко средно ниво на владеене на френски език: * студенти по специалността европеистика в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Техническия университет в гр. Русе; * студенти по право; * студенти по международни отношения; * обучаващите се в магистърски програми по европейска интеграция в Института за европейски изследвания и в СУ „Св. Климент Охридски“; * специалисти по европейска интеграция към министерствата и ведомствата; * юристи; * желаещите да се запознаят с особеностите на езика на европейското право. Учебното съдържание е организирано в 15 урочни единици, тематично подредени, които покриват основните области от европейското право (различните европейски институции, принципите на взимане на решения, четирите свободи, общите политики, конкуренцията). Текстовете са оригинални и многообразни (договори, регламенти, директиви, решения, мнения, препоръки, искове и т. н.) и позволяват диференциран подход от страна на преподавателя.

Издател: Полис
Език: Френски
Година: 2001
ISBN: 954-90728-8-6
Страници: 176
Корици: меки
Тегло:
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Френски език, Чужди езици: Помагала, речници, Книги

Цена: 4.20