Латинско-български речник

Предлаганото издание на Латинско-българския речник се отличава от изданието през 1945 г. в няколко пункта: 1. Внесени са поправки и допълнения в отделните думи. 2. Дадени са повече от 3000 нови думи, взети от съчиненията на класическите автори и от средновековния латински език. Разбира се, за пълнота не може да се говори, тъй като средновековният латински език има твърде богата лексика. 3. Включени са отделни медицински и юридически термини. Поради естеството на думите от научната терминология те не могат масово да се поставят в един речник от предлагания вид; тяхното място е в специалните речници. С предлаганите думи в речника ще могат да се превеждат следните латински автори: Цицерон, Цезар, Салустий, Ливий, Тацит, Вергилий, Хораций, Овидий, Проперций, Тибул, Катул, Ювенал, федър, Корнелий Непот, Курций Руф, Плиний Млади, отчасти Плиний Стари (тъй като не са включени в речника специалните естественонаучни термини), Сенека, Квинтилиан, Светоний, Плавт, Теренций, Персей флак, Присциан, Силий Италик, Валерий флак, Валерий Максим, църковните писатели от първите векове, а също така папски писма, папски були и синодални протоколи, Библията и др. Накрая са прибавени по-често употребяваните латински изрази и кратки сентенции с превод и в отделни случаи с тълкуване. Съставителите се надяват, че новото издание ще задоволи нуждите на учениците, които изучават латински език, на студентите по история и филология, а така също и на ония, които се занимават с научна разработка на нашата история, литература и изкуство през средните векове.

Издател: Планета 3
Език: Български
Година: 1999
ISBN:
Страници: 792
Корици: твърди
Тегло: 1033 грама
Размери: 24×16.5
Наличност: Не
Раздел: Древни езици, Чужди езици: Помагала, речници, Книги

Цена: 50.00