Лабораторни упражнения и задачи по неорганична химия

Разработени са комплексни задачи, свързани с основни закономерности в химическата наука, за чието решаване са предложени фотометрични, потенциометрични, кондуктометрични и комплексометрични измервания, както и експериментални задачи с изследователски характер, използвани при лабораторни количествени измервания. Книгата е предназначена за студентите от Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Биха могли да я ползват и студенти от специалностите химия и биология, химия и физика, биология, както и студенти от други висши учебни заведения, в които се изучава неорганична химия.

Издател: УИ „Св. Климент Охридски“
Език: Български
Година: 2013
ISBN: 9789540736280
Страници: 268
Корици: меки
Тегло: 392 грама
Размери: 16.5×23.5
Наличност: Да
Раздел: Химия, Природо-математични науки, Природни и точни науки, Книги

Цена: 9.00