Квантова химия

Учебникът “Квантова химия” е съставен в съответствие с учебните програми на бакалавърските специалности в Химическия факултет на Пловдивския университет, които включват дисциплината като задължителна. Материалът в учебника е структуриран в осем глави. Обхванати са теориите, предхождащи квантовата механика, квантовата теория за строежа на едно- и много-електронни атоми и теорията на химичната връзка. От учебника е изключена теорията на Бор, тъй като тя се изучава в курса “Обща и неорганична химия”.

Издател: УИ “Паисий Хилендарски”
Година: 2016
ISBN: 9786192021153
Страници: 208
Корици: меки
Тегло: 178 грама
Размери: 25×20
Наличност: Да
Раздел: Учебна литература за висши учебни заведения, Учебна литература, Учебници

Цена: 15.00