Курс по математика за 2 клас

Курсът по математика за 2 клас включва теория и всички видове решени задачи за 2 клас, с конкурсните теми и тестове, давани на приемни изпити и математически състезания.
Предназначението на учебното помагало “КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2 КЛАС” е да помогне на учениците за постигане на отлични резултати по математика в училище и при явяване на математически състезания. Съдържанието на учебното помагало е гаранция за постигане на най-висок успех, тъй като осигурява сериозна и пълна подготовка, като представя в кратка и най-достъпна форма класическите области на математиката – аритметика и геометрия. Във всеки урок на всяка решена задача по номер съответствува нерешена задача за самостоятелна работа и на всяка решена конкурсна задача по номер съответствува нерешена конкурсна задача за самостоятелна работа. На края на всеки раздел има тестове с по 10 основни задачи, които ще улеснят всеки ученик при самоподготовката му. Помагалото е обогатено с много задачи и техните отговори от конкурсните теми и тестове, давани на математически състезания, необходими за самоконтрол на учениците. Изказвам своята искрена признателност на рецензентите – ст.н.с. I ст. д.п.н. Йордан Табов и Здравка Поплазарова, и на издателя инж. Стоян Беев за голямото им старание и ценни компетентни съвети и корекции.
От авторите
СЪДЪРЖАНИЕ
ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100 I. ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100 1. ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100 – СРАВНЯВАНЕ 2. РЕДИЦА НА ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100. ЧИСЛОВ ЛЪЧ 3. РИМСКИ ЧИСЛА
II. ДЕЙСТВИЯ С ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100 1. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЕСЕТИЦАТА 2. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100 С ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЕСЕТИЦАТА 3. ТАБЛИЧНО УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 10 4. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100
III. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ С ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100 1. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА ЧИСЛА 2. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА БРОЙ 3. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА КОЛИЧЕСТВО 4. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА СУМА (ЦЕНА) 5. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА МЕРНИ ЕДИНИЦИ – ЗА ДЪЛЖИНА 6. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА МЕРНИ ЕДИНИЦИ – ЗА МАСА 7. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА МЕРНИ ЕДИНИЦИ – ЗА ВРЕМЕ 8. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА ДВИЖЕНИЕ 9. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА РАБОТА
ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ I. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ – СВОЙСТВА II. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ 1. ТРИЪГЪЛНИК 2. ПРАВОЪГЪЛНИК И КВАДРАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕМИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ РЕШЕНИ ЗАДАЧИ, ДАВАНИ НА СЪСТЕЗАНИЯ I. РЕДИЦА НА ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100 II. МАГИЧЕСКИ КВАДРАТИ III. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА ДВУЦИФРЕНИ ЧИСЛА IV. ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ V. МНОЖЕСТВА . ПРИНЦИП НА ЧЕКМЕДЖЕТАТА VI. ГРАФИ – МАРШРУТИ VII. ПРЕБРОЯВАНИЯ VIII. ПРЕБРОЯВАНЕ, РАЗРЯЗВАНЕ, СГЛОБЯВАНЕ И ПОКРИТИЯ НА ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ ТЕСТОВЕ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

Издател: Сънрей
Език: Български
Година: 2011
ISBN: 9789548101059
Страници: 216
Корици: меки
Тегло: 355 грама
Размери: 23.5×16.5
Наличност: Да
Раздел: Учебни помагала 1-4 клас, Начално образование 1-4 клас, Учебна литература, Учебници

Цена: 12.50