Криминология: Видове престъпност

Книгата е втора част от пълния курс по Криминология, чието разработване започна през 1996 г. Тя е продължение на „Криминология. Теоретични основи”. Обособени са няколко групи проблеми: съвременната престъпност – по региони и в България; видове престъпност – основна част на книгата; маргиналност и социална подготовка; международно сътрудничество в превенцията и контрола над престъпността.
Дадена е обща характеристика на престъпността и видовете престъпност: ниво, структура, динамика; жертви; причини; превенция и контрол.

Издател: Черноризец Храбър
Език: Български
Година: 2003
ISBN: 9547151843
Страници: 476
Корици: меки
Тегло: 410 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 15.00