Криминалистическа техника

Криминалистическата техника е научнообоснована система от знания, проверени в практиката и предназначени за изучаване закономерностите на механизма на възникване на материалните следи от престъпленията, тяхното събиране, изследване, оценка, използване и разработването им въз основа на познаването на тези закономерности, технико-криминалистически средства и способи в наказателното производство. Криминалистическата техника включва в своята структура: 1. Технико-криминалистически средства и способи 2. Съдебна фотография 3. Криминалистическо учение за следите (трасология) 4. Съдебна балистика 5. Криминалистическо изследване на документи 6. Криминалистическа габитология 7. Криминалистическа регистрация 8. Чл. 20 9. Чл. 22.

Издател: Черноризец Храбър
Език: Български
Година: 2006
ISBN: 9547152998
Страници: 300
Корици: меки
Тегло: 440 грама
Размери: 23.5×17
Наличност: Не
Раздел: Военна техника, Техника, Книги

Цена: 16.00