Кратка граматика на българския език за чужденци

Настоящата монография е теоретично изследване върху въпросите на учебната лексикография, предназначена за обучение по чужд език. Разглеждат се принципите за съставяне на лексикални минимуми и се предлага проект за съставяне на учебни речници по български език като чужд, Д-р К. Молле подготвя и за първи път публикува списък на първите 1500 думи от градуалния минимум на българския език, както и тяхното тематично разпределение по определена класификационна схема. Списъкът е съставен на базата на изследване на честотата на българските думи в 5 речника (от които три фреквентни) и 12 учебника, чиито автори са дългогодишни преподаватели от Института за чуждестранни студенти, от страната и чужбина. Това изследване също е включено в монографията. Книгата е предназначена за всички, които се интересуват от теорията и практиката на обучението по български език като чужд, както и за тези, които го изучават в момента.

Издател: СемаРШ
Език: Български
Година: 2004
ISBN: 9548021447
Страници: 104
Корици: меки
Тегло: 135 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Български език за чужденци, Езикознание, Език и литература, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 8.30