Комплексен анализ. Ръководство

Тази книга е ръководство за решаване на задачи по комплексен анализ и съдържа над 300 задачи, разпределени в 10 параграфа, които съответстват на основните теми, включени в учебната програма по комплексен анализ на Факултета по математика и информатика при Софийския университет “Св. Климент Охридски”. То до голяма степен осигурява независимост от други източници, тъй като всеки параграф започва с кратки теоретични бележки, сравнително пълно осветляващи съответната тема. Задачите във всеки параграф са разделени тематично на групи. Включени са както чисто упражнителни задачи, целящи усвояването на преподавания материал, така и по-трудни и съдържателни задачи, чието решаване би довело до значително задълбочаване на знанията. На основните задачи във всяка група, както и на всички принципни задачи са дадени пълни решения, а на останалите – кратки решения или упътвания и отговори. Разнообразието на включените задачи гарантира доброто усвояване на съответния материал.

Издател: УИ “Св. Климент Охридски”
Език: Български
Година: 2004
ISBN: 9540719909
Страници: 272
Корици: меки
Тегло: 448 грама
Размери: 23.5×16.5
Наличност: Не
Раздел: Технически и точни науки, Техника, Книги

Цена: 10.00