Коментар на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Цялостен тематичен коментар на ЗППЦК след последните му промени /ДВ, бр. 39 от 2005 г./: ценни книжа, фондови борси, инвестиционни посредници, търговия с ценни книжа, публични дружества, инвестиционни дружества, управляващи дружества, Комисия за финансов надзор и Централен депозитар, квестор, принудителни административни мерки, админитсративно-наказателна отговорност и имуществени санкции.

Издател: Труд и право
Език: Български
Година: 2005
ISBN: 9546081221
Страници: 848
Корици: меки
Тегло: 777 грама
Размери: 21×14.5
Наличност: Не
Раздел: Право, Книги

Цена: 24.00