Коментар на зак. за ДДС и Прав. за нег. прил./старо

0
(0)

Новият закон за данък върху добавената стойност (коментар от Петър Захариев) Закон за данък върху добавената стойност Новият правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (коментар от Петър Захариев) Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В брой 63 от 4 август 2006г. е обнародван Закона за данък върху добавената стойност, който влиза в сила от деня на влезане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз. С новият Закон за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ са възприети всички изисквания на Шестата директива на Европейския съюз. Новите моменти в закона са свързани с дефиниране на нови понятия, особен режим на облагане на новите превозни средства, различен начин на облагане на акцизните стоки доставени от друга страна членка на Европейският съюз на територията на Р България, промени в начина на формиране на данъчната основа при доставките и в праговете за регистрация по закона. Намален е и обхвата на освободените доставки. Нови понятия в закона Въвежда се понятието вътреобщностна доставка на стоки отнасяща се до доставка на стоки, транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е регистриран за целите на ДЦС в друга държава членка; доставка на ново превозно средство; доставка на акцизни стоки / чл.7 от ЗДДС/. Ново понятие е и вътреобщностното придобиване което е свързано с придобиване правото на собственост върху стока или фактическото получаване на стока която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е регистриран за целите на ДЦС; придобиването на ново превозно средство от друга държава членка, независимо дали доставчикът е данъчно задължено лице за целите на ДЦС / чл.13 от ЗДДС /. Дадени са-и определения кое не е вътреобщностна доставка и вътреобщностно придобиване за целите на закона. Въвеждат се и понятията дистанционна продажба на стоки и тристранна операция В новият закон са определени особени особени случаи за определяне на данъчната основа. При доставки на земя, която е урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията и на нови сгради или части от тях и прилежащия им терен данъчната основа на доставката не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от себестойността.

Издател: Персонал-Консулт
Език: Български
Година: 2006
ISBN:
Страници: 178
Корици: меки
Тегло: 133 грама
Размери: 20×14
Наличност: Не
Раздел: Закони и нормативни документи, Право, Книги

Цена: 8.00

Колко полезна беше тази книга?

Кликнете върху звезда, за да го оцените!

Среден рейтинг 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове досега! Бъдете първият, който ще оцени тази книга.