Книжовен език и диалекти

Чл.-кор. проф. Тодор Бояджиев е учен с всепризнат авторитет сред българистите и славистите у нас и чужбина, с дейно участие в националния и международния научен живот вече повече от 50 години. Той е езиковед с широки интереси, учен с размах, който системно и задълбочено работи в няколко области на езикознанието, сред които се открояват диалектологията и книжовният български език. Не е възможно да се изброят всички принси на проф. Бояджиев във фонетиката и фонологията, морфолологията, словообразуването, лексикологията, стилистиката, правописа и правоговора, езиковата култура и езиковото строителство. Тази книга включва избрани негови трудове, които бележат етап в развитието на българското езикознание.

Издател: УИ „Св. Климент Охридски“
Език: Български
Година: 2012
ISBN: 9789540733272
Страници: 640
Корици: твърди
Тегло: 995 грама
Размери: 17×24
Наличност: Да
Раздел: Езикознание, Език и литература, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 30.00