Календарни празници и обичаи на българите католици

0
(0)

Монографията е историко-етноложко изследване на календарните празници, обичаи и обреди на онова население, което първоначално се отличава от останалите българи по своите еретически павликянски възгледи, а впоследствие и с новото си католическо вероизповедание. Хронологичните рамки на проучването обхващат времето от края на XIX до средата на XX в. До голяма степен те са условни, тъй като, за да се подчертае развитието на календара, са използвани и всички известни писмени свидетелства от по-ранни периоди. Основните материали по темата са събрани на самия терен и са резултат от многогодишните търсения на автора в двадесетина български селища, населявани компактно от българите католици. Настоящият труд е първи опит за цялостно представяне и анализиране на празнично-обредната система на разглежданата общност. Книгата е насочена към етнолози, културолзи и историци, както и към по-широк кръг от читатели, които се интересуват от традиционната култура на българите и в частност от нейните конфесионални, регионални или локални варианти.
Авторът на настоящото изследване Ангел Янков работи върху проблема повече от десет години. Още като студент във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ той избира темата „Календарни празници и обичаи у българите католици от Пловдивския край“. По-късно, като специализант по етнология защити и дипломна теза върху същата тема, но за севернобългарските католици. Събрал лично на терена огромен емпиричен материал, той разработи темата като докторска дисертация, която защити през 1999 г. През тези години на изследване А. Янков участва в много научни форуми и публикува цяла поредица от статии в наши и чужди специализирани списания. Тази тема е значима и актуална най-малко по две причини: до появата на неговото изследване липсва пълно проучване на календарните празници и обичаи на българите католици; авторът засяга проблема за вариативността в народната култура, за съотношението между общоетнично, регионално и локално, както и за ролята на конфесията при формирането на празнично-обредната система. Приносните моменти в изследването могат да се очертаят в няколко насоки: пълно, изчерпателно познаване и излагане на системата от календарните празници и обичаи на всички българи католици от края на XIX до средата на XX в., с което създава едно чудесно градиво за бъдещите изследователи; чрез анализ на събрания теренен материал авторът разкрива структурата на празничния календар у българите католици, състоящ се от древни езически представи, култове и практики, към които се наслагват някои еретически схващания на павликянството, а по-късно и на католицизма; разкрити са локалните, регионалните и общоетничните черти на календарната обредност у българите католици; направени са паралели с календарните празници и обичаи на православните българи, чрез което е разкрито отношението и влиянието на двете конфесии към народната традиция. В процеса на анализирането на изворовия материал Ангел Янков показва професионално умение и познание. Научните му изводи са аргументирани и отлично защитени. Всичко това свидетелства, че авторът на труда е един добре подготвен изследовател в областта на етнологията. Убеден съм, че книгата ще намери своите читатели както сред специалистите, така и сред католиците не само в България, но и в чужбина, тъй като тя е принос не само в краезнани-ето и етнологията. Чрез нея се разкриват душевността, мирогледът и приносът на тази конфесионална общност в общочовешката култура. Доц. д-р Николай Колев

Издател: АИ Проф.Марин Дринов
Език: Български
Година: 2003
ISBN: 9544309659
Страници: 332
Корици: меки
Тегло: 553 грама
Размери: 16×24
Наличност: Да
Раздел: Фолклор и фолклористика, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 10.00

Колко полезна беше тази книга?

Кликнете върху звезда, за да го оцените!

Среден рейтинг 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове досега! Бъдете първият, който ще оцени тази книга.