Иван Пейчев [Романтична формация. Романтически мотиви]

Легендарният биографичен модус – като паралелно съсъществуване и пресичане на дескриптивна и въобразена, на предопределена от съдбата и сътворена от самия писател и от обкръжението му биография, и свързаният с него оригинален, характерен за късната лирика на поета, лирически код, определен от Антон Баев като „драматизирана монологична структура“, са видени като функции на романтичната психологическа формация на Иван Пейчев и на романтическите мотиви в творчеството му и обясняват редица многократно изтъквани, но недоразбрани и неадекватно тълкувани от критиката противоречия в личността и творчеството на писателя. Прочетена през призмата на легендарно-биографичния модус, лириката на Иван Пейчев престава да изглежда „автобиографична“ в традиционния смисъл на думата. Антон Баев успява да ни убеди, че „‘„нейната авто-биографичност не е функция на дескриптивната, а на легендарната митопораждаща биография на автора“ и че Иван Пейчев „не е „изповеден“, а „игрови“ лирик“, при когото лирическият аз и лирическият герой са в драма- тичен диалог. Ст н.с. II ст д-р Цветанка Атанасова

Издател: ЦУМ – Център за универсални медии
Език: Български
Година: 2010
ISBN: 9789549171792
Страници: 396
Корици: меки
Тегло: 443 грама
Размери: 21×14
Наличност: Да
Раздел: История на литературата. Критика, Литературознание, Език и литература, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 18.90