История, образование, континуитет и промяна

Този сборник се издава от Правно-историческия факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград в чест на проф. Йордан Шопов, изтъкнат учен в областта на историята и методиката на преподаване на история. В него са публикувани материали от научната конференция “Континуитет и промяна в историята”, посветена на проф. Йордан Шопов, както и текстове, предоставени ad hoc, специално за случая.
СЪДЪРЖАНИЕ
Проф. Йордан Шопов. ЖРЕЦИ НА КЛИО КОНТИНУИТЕТ И ПРОМЯНА В ИСТОРИЯТА Калин Порожанов. ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ И КРИЗИ В ОБЩЕСТВОТО НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА V-II ХИЛ.ПР. ХР.
Александър Порталски. “НЕ МЕ Е ГРИЖА ЗА ЗЛАТОТО НА ГИГЕС…”
Илка Петкова. ИСТОРИЧЕСКИЯТ ПЪТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПА (IX век)
Валентин Китанов. ЕВРОПЕЙСКИ АКЦЕНТИ В ОТНОШЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ КЪМ ОСМАНСКАТА ДЪРЖАВА ПРЕЗ ЕПОХАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО
Наум Кайчев. ПРОСТРАНСТВОТО “МАКЕДОНИЯ” В БЪЛГАРСКИТЕ И СРЪБСКИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО ЛИТЕРАТУРА (1878 – 1912)
Нина Христова. УЧИТЕЛЯТ ИВАН СТОЯНОВ ЗА ЧИТАЛИЩЕТО В СЛАТИНА ЛОВЕШКО
Иван Петров. БАЛКАНСКАТА ВОЙНА (1912 – 1913 г.) ПО СТРАНИЦИТЕ НА БРИТАНСКАТА ПРЕСА
Бойко Белегов.ПОЛИТИЧЕСКАТА БОРБА В СЪВЕТСКА РУСИЯ ПРЕЗ 20-те ГОДИНИ НА XX ВЕК
Мариана Пискова. ФОНДАЦИЯ “БЪЛГАРСКО ДЕЛО (1941 – 1948) – ИДЕИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ФОТО- и КИНОАРХИВ
Георги Бояджиев. ИНДИВИД, ИНДИВИДУАЛНОСТ И ЛИЧНОСТ В ИСТОРИЯТА. МЕТОДОЛОГИЧЕСКА РЕФЛЕКСИЯ
Костадин Паев. ГРАФИЧНИТЕ МОДЕЛИ НА ИСТОРИЯТА – МЕЖДУ КОНКРЕТНОТО И АБСТРАКТНОТО ПОЗНАНИЕ
Пламен Братанов. КЪМ НЯКОИ МОМЕНТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА КОМУНИКАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ
AD HOC Gaetano Passarelli. ICONOCLASMO. STORIA E TEOLOGIA
Емил Куков ЖИВОПИСТА КАТО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ИСТОРИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ
Елеонора Пенчева СПЕЦИФИКИ НА РАЗВИТИЕТО
Кремен Маринов ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО
Нина Христова ЗА ПРОФ. Й. ШОПОВ КАТО ЖРЕЦ НА КЛИО ИЗВЪН ХРАМА.

Издател: УИ ЮЗУ “Н.Рилски”
Език: Български
Година: 2004
ISBN: 9546802727
Страници: 230
Корици: меки
Тегло: 330 грама
Размери:
Наличност: Да
Раздел: Учебна литература за висши учебни заведения, Учебна литература, Учебници

Цена: 11.20