Историческата наука и образование в политиката на българската държава 1878-1912 г.

Монографията „Историческата наука и образование в политиката на българската държава 1878-1912 г.“ е пръв опит да се представят действията и законотворческите инициативи на българските правителства за развитието на отечествената историческа наука и обучението по родна история за посочения период. В центъра на изследването са Министерството на Народното просвещение, правителствата, Народното събрание, Българското Книжовно дружество (БАН) и Висшето училище (Софийският университет); Народните библиотеки и музеи в София и Пловдив; образователната система и просветното дело с поглед преди всичко към обучението по българска история. Засегнато е и обучението по родна история в Македония, Одринска Тракия и Северна Добруджа. Изследването показва усилията на първостроителите да намерят баланса между националните традиции и световния/европейския опит в развитието на историческата наука и образование. За да се види държавническият подход в миналото към науката и образованието, към интелигенцията, да се осмисли и да послужи за опора в днешния градеж на България.

Издател: УИ „Св. Климент Охридски“
Език: Български
Година: 2004
ISBN: 9540420494
Страници: 286
Корици: твърди
Тегло: 584 грама
Размери: 24×17
Наличност: Не
Раздел: Съвременна българска история, История на България, История, Книги

Цена: 10.00