Испанска граматика

Пред читателя е второто преработено и допълнено издание на Ииспанска граматика, Наука и изкуство, 1997. В него са изложени основните въпроси на фонетиката, морфологията и синтаксиса на съвременния испански език в практически аспект. Материалът е представен в достъпна форма и онагледен с много примери от живия разговорен език, които са дадени и в превод на български. Правят се съпоставки с българската граматика и се изтъкват особеностите и различията в двата езика. Специално внимание се отделя на проблемите, представляващи трудност за българите, изучаващи испански – особеностите в употребата на глаголните времена и наклонения, условните изречения, неличните глаголни форми, глаголните перифрази и др. В приложение в края на учебника са дадени спрежението на глаголите с обща и собствена неправилност и списък на думи, които изискват определени предлози. Поради характера на застъпената проблематика, систематизирания начин, по който е представена, и акцентирането върху някои тънкости във функционирането на граматичните категории, учебникът може да служи при всички нива на обучение по практически испански език.

Издател: Наука и изкуство
Език: Български
Година: 2009
ISBN: 9789540203188
Страници: 308
Корици: меки
Тегло: 263 грама
Размери: 20×14
Наличност: Да
Раздел: Испански език, Чужди езици: Помагала, речници, Книги

Цена: 15.00