Икономика на предприемаческата дейност

Книгата е предназначена за широк кръг читатели. От една страна тя ще бъде полезна на хората с научен интерес към проблемите на предприемачеството-научни работници, преподаватели, студенти, курсисти. От друга страна, тя ще е полезна и за действащите и потенциалните предприемачи от различните сфери на икономиката, както и за всички хора, интересуващи се от правилата на предприемаческата дейност, от нейното състояние и перспективи в страната ни. Книгата е разработена под общата редакция на доц. д-р Георги Маринов. Участието на авторите при написването й е следното: • доц. д-р Георги Маринов – глава първа; т. З на глава втора; глави четвър- та; шеста; седма; десета; дванадесета; четиринадесета; петнадесета; се- демнадесета; двадесета; двадесет и първа; т. 1 и т. З на глава двадесет и втора; глави двадесет и четвърта; двадесет и пета; двадесет и шеста; двадесет и седма; двадесет и осма; тридесета • доц. д-р Младен Велев – т. 1 и т. 2 на глава втора; глави трета; пета; осма; девета; единадесета; шестнадесета; осемнадесета; деветнадесета; т. 2 на глава двадесет и втора; глава двадесет и трета • гл. ас. инж. Олга Гераскова – глави тринадесета; двадесет и девета.

Издател: Информа Интелект
Език: Български
Година: 2001
ISBN: 954-8492-51-2
Страници: 656
Корици: меки
Тегло: 600 грама
Размери: 24×16.5
Наличност: Не
Раздел: Икономиката като наука, Икономика, Книги

Цена: 19.00