Идентичност и нормативност

Книгата е фокусирана върху теорията за идентичността на личноститее, създадена от съвременния оксфордски философ Дерек Парфит. Редукционизмът относно личностите, както Парфит нарича своята концепция, дава нестрадиционни и смели, но заедно с това внимателно обосновани отговори на фундаментални въпроси като тези, какво представляват личностите; кога трябва да смятаме, че една личност е същата, и кога тя може да бъде наречена друга личност; какви са основанията ни да постъпваме благоразумно и да бъдем морално загрижени спрямо останалите личности. Книгата проследява и предлага оценка на историческите предпоставки, интелектуалния път и теоретичната защита на редукционизма на Перфит, чиято цел е да ни помогнем не само да изясним разбиранията си за личностите, но и да променим тези от тях, на които – точно защото самите ние се личности – вярваме убедено, дори когато те са неоснователни или дори илюзорни. Основният въпрос, на който книгата търси отговор в теорията на Парфит за личностите и отвъд нея, е, какви са и как могат да бъдат защитени основанията за промяна на нормативните интуиции и практики, ръководещи съвременните общества, в светлината на редикцуонизма и сродни на него теоретични схващания, според които днес е време да изоставим разбиранията си за човешкото съзнание като мореплавател, управляващ своя плавателен съд, тялото, приемайки заедно с това нужните практически следствия от подобна концептуална промяна. Това издание е първото представяне на философските идеи на Дерек Парфит пред българската публика.

Издател: Нов български университет
Език: Български
Година: 2013
ISBN: 9789545357749
Страници: 264
Корици: меки
Тегло: 295 грама
Размери: 14×21
Наличност: Да
Раздел: Философия, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 13.00