Граматика на немския език с новия правопис

Ясно и достъпно е обяснен характерният за немския език словоред. Показан е основният принцип, определящ строежа на немското изречение. По нов начин са представени склоненията на съществителното и прилагателното.
За пръв път се дава в опростени таблици склонението на члена, прилагателното и местоименията.
Приложен е списък на неправилните глаголи.
Представена е подробна практическа немска фонетика, достъпна и за неспециалисти, изясняваща основните особености на немското произношение. Граматичният материал е добре онагледен с много разнообразни примери, преведени на български.
Граматиката е полезна и необходима за всички, които преподават или изучават немски език.
Подходяща е и за самостоятелна работа.

Издател: Изток-Запад
Език: Български
Година: 2003
ISBN: 9789543219710
Страници: 400
Корици: меки
Тегло: 384 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Немски език, Чужди езици: Помагала, речници, Книги

Цена: 12.00