Графичен дизайн: Нови оформителски концепции на всекидневника

Монографията предлага нов теоретичен възглед за графичния дизайн – за неговите комуникативни възможности, съвременни цели и функции. В книгата са дефинирани модерните оформителски концепции за всекидневното „излагане на новините“, обединяващи писането, редактирането и дизайна, изследователският фокус е насочен към вече актуалния в световната вестникарска практика, но немного популярен у нас „инфосъюз“ от снимки, инфографики, текст и дизайн, към пълноценното партньорство между вербални и зрителни елементи. Очертани са най-актуалните световни тенденции в развитието на модернизиращата се качествена преса, анализирано е комуникационното поведение на булевардния печат, развитието му към по-меки, по-гъвкави форми. Изследвани са и световните линии на приближаване на стиловете на основните типологични групи. В книгата се анализират оформителските характеристики на изданията, разпространявани чрез интернет. Лансирана е тезата, че вестникът он-лайн е една нова дименсия на пресата, плод на логичното развитие на всекидневника към модерните форми на „излагане“ и дизайн.

Издател: УИ „Св. Климент Охридски“
Език: Български
Година: 2007
ISBN: 9789540724935
Страници: 176
Корици: твърди
Тегло: 340 грама
Размери: 24×17
Наличност: Не
Раздел: Графични приложения, Компютри и интернет, Книги

Цена: 10.00