Глосар на термините по информационно търсене

Книгата е глосар на основните термини от сферата на информационното търсене. Съдържа 230 ключови понятия на български език с дефиниции и техните еквиваленти и синоними на английски и немски език. Във встъпителната студия са описани основните приоритети за развитие на информационното общество; ключовото понятие информацонна грамотност; теорията, бъдещето и терминологията на информационното търсене. Изданието е полезно не само за студентите от специалност “Библиотечни и информационни науки” на философски факултет при Софийския университет “Св. Климент Охридски”, но и за всички, които активно се включват при интерактивността на информационнотьрсещия процес.

Издател: УИ “Св. Климент Охридски”
Език: Български
Година: 2006
ISBN: 9540729116
Страници: 122
Корици: меки
Тегло: 205 грама
Размери: 23.5×16.5
Наличност: Да
Раздел: Учебна литература за висши учебни заведения, Учебна литература, Учебници

Цена: 7.00