Глаукомите

Монографията съдържа основните изисквания за добрата медицинска практика в диагнозата, лечението и принципите при проследяване на глаукомно болни. В книгата са обобщени най-новите проучвания върху епидемиологията, етиопатогенезата, класификацията и диагностичните методи – както рутинните, така и най-актуалните съвременни постижения в медицинската технология. Бих обърнала специално внимание на дидактично представените основни и допълнителни рискови фактори за развитието на заболяването. Макар че част от високотехнологичните изобразяващи методи за оценка на ранните структурни и функционални увреждания са все още недостъпни за широката ежедневна практика, намирам подробното им описание за необходимо и навременно. Основната част на монографията съдържа главните насоки в лечението на глаукомите с подробни алгоритми за поведение при различните видове на заболяването, предложени от Европейската глаукомна асоциация през 2005 г. Академик П. Василева

Издател: Стено
Език: Български
Година: 2006
ISBN: 9789544492601
Страници: 104
Корици: меки
Тегло: 141 грама
Размери: 20×14.5
Наличност: Не
Раздел: Видове медицина, Хуманна медицина, Медицина, Книги

Цена: 10.00