География и икономика 10.клас / ЗП

ДРАГИ УЧЕНИЦИ, В 10. клас в часовете по география и икономика ще изучавате България. Знанията, които придобихте досега в предишните класове, ще бъдат со- лидна основа за учебната подготовка, която ви предстои. Изучаването на материала ще разшири и задълбочи вашите познания за България като: • страна с благоприятно географско положение. с красива и разнообразна природа, но с ограничени природни ресурси: • страна с древен народ и значителен принос в световната култура, която е изправена пред предизвикателствата на XXI в., а все още не е успяла да разреши социално-икономическите си проблеми: • страна, чието стопанство в края на XX в. изпадна в тежка криза, която сегашното и бъдещите поколения трябва да преодоляват. Учебният материал е структуриран в пет раздела. Първият раздел е посветен на особеностите на географското положение и неговото значение за съдбините на страната. Уроците от втория раздел ще ви запознаят с компонентите на природната сре- да и с природногеографските области в България. Населението, селищата и държавното устройство на нашата страна се разглеждат в третия, а нацио- налното стопанство – в четвъртия раздел на учебника. Уроците в последния, пети раздел, са посветени на географските региони в България. Учебното съдържание е богато илюстрирано с карти, снимки, таблици и различни графични изображения. Обърнете особено внимание на работата с картите в учебника и атласа. Анализирайте и другия илюстративен материал, вникнете в същността на текста, обмисляйте въпросите и задачите към всеки урок. За тези от вас, които имат подчертан интерес към географията, в уроците са поместени текстове с по-дребен шрифт, които допълват или пояс- няват основния текст. Новите понятия са обяснени в терминологичния речник в края на учебника. Надяваме се, че курсът по география и икономика в 10. клас ще ви помогне да се изградите като самостоятелни и демократично мислещи млади хора, полезни за себе си и за обществото. Желаем ви успех! От авторите

Издател: Сиела
Език: Български
Година: 2002
ISBN: 9546494852
Страници: 210
Корици: меки
Тегло: 379 грама
Размери:
Наличност: Да
Раздел: Учебна литература, Учебници

Цена: 8.90