Френско-български речник Т.2

РRЕТ е най-ценният ви помощник и съветник при разговор, съчиняване, писане, превод. Над петнайсетте хиляди глагола и съществителни имена на РКЕТ включват почти изцяло тези две основни категории, но фактически обхващат и няколко пъти по-голям брой езикови единици от другите части на речта. РRЕТ ви посочва (пряко или чрез предлози) съчетаемостта на глаголите и съществителните имена с другите части на речта. РRЕТ е нестандартен многопластов продукт и е съчетание от фразеологичен, омонимен, до известна степен – енциклопедичен и аналогичен речник. РRЕТ единствен ви осигурява синоними и антоними към съответното значение на речниковата дума. С РRЕТ откривате сродните думи на определеното място в речниковата статия, запознавате се с приети сравнения, черпите от съкровищницата на пословици и сентенции. Само РRЕТви помага да избягвате коварните пароними. Съветите на РRЕТ изчистват стила ви, обогатяват речника ви, придават на изказа ви изяществото, свойствено на френската фраза.

Издател: Летера
Език: Български
Година: 2006
ISBN: 9545165758
Страници: 890
Корици: твърди
Тегло: 1196 грама
Размери: 24×17
Наличност: Да
Раздел: Френски език, Чужди езици: Помагала, речници, Книги

Цена: 36.00