Физични основи на оптиката

Книгата е учебно помагало за специфична професионална подготовка за професионалните гимназии с направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“. Предназначено е за учениците от професионалните гимназии, които се обучават по специалността „Оптични комуникационни системи“ от професионално направление „Електроника и автоматика“. Тематиката и съдържанието му са в съответствие с учебния план, утвърден от МОМН. Учебното помагало може да се използва и в обучението в професионалните центрове при придобиване и повишаване на квалификацията по професии от областта на оптичните кабелни линии и мрежи.

Издател: Нови знания
Език: Български
Година: 2012
ISBN: 9789542907190
Страници: 48
Корици: меки
Тегло: 103 грама
Размери: 16×23.5
Наличност: Да
Раздел: Учебна литература за специализирани средни училища, Учебна литература, Учебници

Цена: 6.00