Финансиране на местните органи за самоуправление Ч.2

В съответствие със Закона за висшето образование и Единните държавни изисквания за подготовка на кадри с висше образование бе създадена учебна документация за подготовка на специалисти по “Публична администрация” на бакалавърско и магистърско ниво. Те регламентират задължителните учебни курсове, които трябва да посетят бъдещите специалисти в тази област, за които е предназначен този свитък от лекции. Пазарната организация на обществото намира трайно отражение и върху дейността на муниципалните органи за местно самоуправление, които трябва да функционират като икономически субекти, подчинявайки своята дейност на икономическите закони. Ето защо изучаването на муниципалните финанси като форма на проявление на обществените и пазарно-финансовите взаимоотношения се оказва целесъобразно и с особена важност.
Настоящото издание е сборник от лекции, четени пред студентите от специалност “Публична администрация” -образователно-квалификационна степен “Бакалавър” и “Магистър”. Целта, която са си поставили авторите, е облекчаване на студентите чрез използването на нормативни документи и публикации в тази област, актуални към времето на написването и публикуването на помагалото.

Издател: ЕкоПринт
Език: Български
Година: 2006
ISBN: 9549108416
Страници: 188
Корици: меки
Тегло: 144 грама
Размери: 21×14
Наличност: Да
Раздел: Учебна литература за висши учебни заведения, Учебна литература, Учебници

Цена: 5.00