Езикът – наука и практика

Юбилейният сборник е по повод 65-гоишнината на проф. Мария Грозева-Минкова – преподавател в Нов български университет. Научните интереси на проф. Мария Грозева са в областта на съпоставителното езикознание, лингвистиката на текста, социолингвистиката, теорията на превода, психолингвистиката, чуждоезиковото обучение. Автор е на много статии, студии, учебници и учебни помагала. Член е на престижни международни и национални асоциации. Сборникът включва статии на преподаватели от Нов български университет, СУ „Св. Климент Охридски, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, ЮЗУ „Паисий Хилендарски, ТУ, София и др. Включените в сборника публикации са в областта на езикознанието, теорията и практиката на превода, литературата и обучението по съвременни езици. Техните автори са както известни, отдавна утвърдили се учени и преподаватели, така и автори, които правят първите си стъпки в изследователската практика и в професионалния си път.

Издател: Нов български университет
Език: Български
Година: 2014
ISBN: 9789545358104
Страници: 700
Корици: меки
Тегло: 967 грама
Размери: 16×23
Наличност: Да
Раздел: Езикознание. Науки за езика, Езикознание, Език и литература, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 27.00