Езикова демагогия

Демагогията е неизбежна съставна част от поведението ни. Всеки човек, в една или друга степен, съзнателно или несъзнателно бива принуден понякога да се възполва от възможностите, които тя му предлага при общуването с другите хора. Езиковата демагогия е нещо по-различно от обикновената житейска демагогия. Тя е доста сложно явление, свързано с въвеждането на не съвсем точна или дори спорна информация наред с истината, със заблуждаването на слушателя по отделни въпроси, с отвличането на вниманието от главната тема, с внушаването на субективни мнения и оценки за обективни факти от действителността. Понякога езиковата демагогия може да играе и положителна роля – чрез нея могат да се постигат редица прагматични цели в политиката, бизнессферата, педагогиката, общуването със социално непълноценни личности и т.н. Тази книга ще посочи на читателя някои възможности да подобри собствения си имидж при общуването с околните и да засили влиянието си върху тях, а така също ще му помогне да се ориентира по-добре в информацията, която му се поднася.

Издател: Наука и изкуство
Език: Български
Година: 1999
ISBN: 9540202469
Страници: 120
Корици: меки
Тегло:
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Езикознание. Науки за езика, Езикознание, Език и литература, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 4.50