Европейската заповед за арест

Трудът е първата цялостна теоретична разработка на института на Европейската заповед за арест (ЕЗА). В него авторът – съдия във Върховния касационен съд, прави анализ на концепцията за Европейската заповед за арест и на основни принципи на правото на ЕС в областта на наказателноправното сътрудничество, въз основа на които се излага същността на този институт и неговия сравнителноправен анализ. В книгата се съдържа подробно изложение на характеристиките на ЕЗА, на основанията за отказ на нейното изпълнение, на гаранциите за изпълнението й, както и съдебната процедура за това. Трудът е богато илюстрован с практика на Съд на Европейските общности (СЕО) и на националните съдилища. В него се правят и препоръки за усъвършенстване на националното законодателство. С тези свои характеристики той е полезно четиво за практикуващи юристи – съдии, прокурори и адвокати, както и за научни работници.

Издател: Сиела
Език: Български
Година: 2009
ISBN: 9789542804154
Страници: 204
Корици: меки
Тегло: 230 грама
Размери: 21×14
Наличност: Не
Раздел: Право на Европейския съюз, Право, Книги

Цена: 15.00