Европейската референтна система в България

В монографията са обобщени работите, свързани с въвеждането на Европейската референтна координатна система в България. Изложени са основите, предпоставките, същността и необходимостта от системата, както и връзката й с развитието на глобалните навигационни спътникови системи. Представени са сеизмотектонските условия на територията на България, изграждането на мрежата, изследванията и приложението на системата в България, както и нормативните документи за това. Представени са също Единната европейска височинна система и въвеждането й в България заедно с Европейската комбинирана мрежа. Обобщени са резултатите от други дейности, свързани с EUREF, както и въвеждането й в съседни страни. Монографията е предназначена за специалисти по геодезия, картография, кадастър, фотограметрия и по други науки за Земята, по навигация, транспорт и много други области на науката и стопанския живот.

Издател: АИ Проф.Марин Дринов
Език: Български
Година: 2006
ISBN: 9789543221189
Страници: 196
Корици: меки
Тегло: 295 грама
Размери: 16.5×24
Наличност: Да
Раздел: Технически и точни науки, Техника, Книги

Цена: 5.00