Евангелие от Никодим. Деяния на Пилат

Апокрифното “Евангелие от Никодим” датира вероятно от III век, макар в него да са включени и по-ранни разкази. То е дошло до нас в различни версии, най-пълната от които е латинската. Известен е превод и на старобългарски. Състои се от две тематично несвързани части: първата е посветена на разпита на Исус и съда над него, а втората описва слизането му в ада. Явно някога те са били отделни съчинения, но по-късно са били изкуствено обединени в едно евангелие, за автор на което се смятал второстепенният новозаветен персонаж Никодим, споменат в “Евангелие от Йоан”, където той е наречен фарисей и един от управниците (архонт) на юдеите. Според Йоан Никодим посетил Исус през нощта (вероятно тайно от фарисеите) и го признал за учител, „дошъл от Бога“ (3:1-11). Заедно с Йосиф Ариматейски той извършил погребението на Исус (19:39-40)…

Издател: Гуторанов & Син
Език: Български
Година: 2007
ISBN: 9789545071904
Страници: 76
Корици: меки
Тегло:
Размери: 16×11
Наличност: Не
Раздел: Библия и тълкувания, Християнство, Религия, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 4.00