Енциклопедия на културизма

Доцент д-р Владимир Боянов Боянов е зам.-ръководител на катедра “Тежка атлетика” и ръководител сектор “Културизъм” при Националната спортна академия “Васил Левски” – София. В качеството си па редовен преподавател изнася лекционни курсове на студенти (бакалавър и магистър) по културизъм, фитнескултуризъм, вдигане на тежести, силов трибой и силова подготовка. Организатор и ръководител е на всички официални курсове, провеждани за инструктори по културизъм в България. Вл. Боянов е сред учредителите на Комисията по културизъм към БФВТ и на Федерацията по културизъм и силов трибой. От 1993 до 1995 година е и неин председател. Автор е на повече от сто публикации, третиращи съвременните проблеми на преподаваните от него спортни дисциплини и ползващи се с голяма популярност сред широките слоеве от спортната ни общественост. Участвал е с успех в много научни конгреси и симпозиуми, в това число и на четири световни конгреса. През 1989 година защитава успешно докторска дисертация, а от 1993 година е утвърден за редовен доцент. Настоящата “Енциклопедия на културизма” е трети монографичен труд на Боянов. Доказателство за отличния прием на неговите статии и книги сред културистичната аудитория у нас е, че втората му широкоспектърна книга учебник “Културизъм – сила, хармония, симетрия” с класирана на седмо място сред най-продаваните книги през 1994 година у нас. Авторът планира нейното второ актуализирно издание. Като преподавател и изследовател доц. д-р Владимир Боянов наблюдава, изследва и експериментира във всички области на културистичната методология. Основна цел в неговата близо 30-годишна научноизследователска и преподавателска дейност е осветляването на съвременно научно равнище проблемите на индивидуалната подготовка, специализираните културистични принципи и методи и иай-вече на обосноваването и утвърждаването на цялостната културистична подготовка като начин на живот на съвременния човек.

Издател: София
Език: Български
Година: 2006
ISBN: 9545281243
Страници: 336
Корици: меки
Тегло: 334 грама
Размери: 20×13
Наличност: Не
Раздел: Спорт, Хоби и свободно време, Книги

Цена: 15.00