Думите, които разделят

Тотка Монова е доктор по филология /1998 а/, оцент по “Теория и практика на текста” /2000 г/ във Факултета по журналистика и масова комуникация в СУ “Кл. Охридски”. Хоноруван преподавател е в Свободния бургаски университет. Автор е на монографията “Медиатекстът” /С., “Парадокс”, 1999/, както и на 56 публикации областта на теорията на масовокомуникативния текст, медиакритиката и др. В “Думите, които разделят…” за първи път се изследва политическия дискурс в централния политически и в местния печат. Дефинират се новите социални функции на пресата в посттоталитарния период. Откроени да специфичните характеристики на медийната ситуация, в рамките на която основните политически сили конструират своите символни светове. Авторката предлага собствена методика за изследване на медийните послания.

Издател: Парадокс
Език: Български
Година: 2000
ISBN: 954-553-046-4
Страници: 256
Корици: меки
Тегло:
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Социология и политология, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 9.00