Дружества на търговското право – старо

Книгата представлява систематично изложение на основните начала, на които е изградено устройството на търговските дружества, съобразно Търговския закон. Въпросите на представителството на дружеството отделно са систематизирани в две глави, в които на първо място е разгледано представителството чрез органите на самото дружество, и на второ – чрез упълномощени от него лица: прокурист, обикновен търговски пълномощник и търговски помощник. В книгата са намерили място и исковете, които са типични за търговското дружество и които – общо казано – са свързани с неговото вътрешно устройство и организация.

Издател: Фенея
Език: Български
Година: 1994
ISBN:
Страници: 160
Корици: меки
Тегло:
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 6.00