Договорът за банков кредит

Предмет на изследването е възможно най-пълното осветляване на правоотношенията, образуващи в своята цялост феномена на ДБК. ДБК в съвременния му вид досега не е бил предмет на цялостно правно изследване, което води до неизясненост на терминологията и противоречива съдебна практика.
Обърнато е полагащо се внимание и на досегашната съдебна практика, чийто анализ е направен на съответното систематично място.
Книгата представлява интерес за специалистите по банково и търговско право, за адвокати, юрисконсулти, икономисти и банки.

Издател: Труд и право
Език: Български
Година: 2003
ISBN: 954608090X
Страници: 304
Корици: меки
Тегло: 350 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 15.00