Договори за строителство

0
(0)

Обичайната дейност на строителните предприятия е производство на строителна продукция и извършване на строителни услуги. По-голяма част от предприятията осъществяват дейността си на базата на договорни ангажименти за построяване на конкретни активи: жилища, пътища, мостове, спортни и туристически комплекси и др. Поради спецификата на дейността и мащабите на строителството обикновено отчетните периоди, през които са сключени договорите за поемане на ангажиментите, не съвпадат с периодите на построяване на договорените активи. Строителството на тези активи обхваща повече от един отчетен период. От тази специфика произтича основният въпрос, който се третира от СС 11 Договори за строителство и касае правилно определяне на размера на разходите и приходите, които трябва да бъдат признати като текущи за съответните отчетни периоди до предаването на активите в договорения вид. В тази насока, при практическото прилагане на стандарта се срещат трудности. Затова, целта на настоящата книга е да сe подпомогнат счетоводителите при тяхното разрешаване. В нейната първа част са представени: същността, видовете, обхвата и съдържанието на договорите за строителство и възможностите за промени в тяхното съдържание. Представени са насоките за определяне на етапите за изпълнението им, видовете приходи и разходи и правилата за тяхното признаване за съответните отчетни периоди. Поясненията са подкрепени с подходящи примери. Обект на втората част на книгата е отчитането на приходите, разходите; разчетните взаимоотношения, гаранционните ангажименти и специфичните за дейността проблеми и насоките за тяхното решаване. Книгата е предназначена за ползване от предприятията, които осъществяват дейността си на базата на договори за строителство, осъществявано в обхвата на повече от един отчетни периода.

Издател: ФорКом
Език: Български
Година: 2009
ISBN: 9789544641788
Страници: 80
Корици: меки
Тегло: 78 грама
Размери: 20×14
Наличност: Да
Раздел: Счетоводство. Данъци и такси, Икономика, Книги

Цена: 7.56

Колко полезна беше тази книга?

Кликнете върху звезда, за да го оцените!

Среден рейтинг 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове досега! Бъдете първият, който ще оцени тази книга.