Диференциална психология

„Диференциална психология“ е съвременен учебник, който представя най-важната и нова литература върху личността, интелектуалните способности, мотивацията и други индивидуални различия като креативността, емоционалната интелигентност, лидерството и професионалните интереси.
Това трето издание е напълно ревизирано и осъвременено, за да включва най-новите и авангардни данни и анализи. Освен въвеждането на всички теми, свързани с индивидуалните различия, в тази книга се изследват и обсъждат важни подлежащи въпроси, например психодинамичен подход към латентните променливи, валидност, надеждност и корелации между конструктите.
Незаменим учебник за студенти от всички степени на висшето образование, „Диференциална психология“ осигурява базисните познания във всички аспекти на този клон на психологията.
Този учебник от д-р Чаморо-Премусик е отлично въведение в десетките аспекти на изследванията на личността и техните приложения. Освен това той осигурява уникална перспектива, която свързва психологическата теория с използването на оценките на индивидуалните различия в ситуации в реалния свят. Той е живо написан, забавен и изключително информативен.
Филип Л. Акерман, професор по психология, Джорджия Инститют ъф Текнолоджи, САЩ
„Диференциална психология“ е моят предпочитан учебник в областта, защото е всеобхватен, актуален и многостранен. Всички мои студенти – от бакалавърска степен до постдокторанти – смятат тази книга за полезно и стимулиращо въведение в изследванията върху индивидуалните различия.
Софи фон Стъм, лектор, Голдсмитс Юнивърсити, Лондон, Великобритания

Издател: Изток-Запад
Език: Български
Година: 2015
ISBN: 9786191527113
Страници: 432
Корици: твърди
Тегло: 1386 грама
Размери: 22×30
Наличност: Да
Раздел: Психология, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 36.00