Diccionario espanol-bulgaro de turismo y actividades turisticas/ Испанско-български речник по туризъм и туристически дейност

Настоящият речник е предназначен за всички учащи и професионалисти в сферата на туризма, които използват испански език. Той съдържа 5653 лексикални единици и термини, които са подбрани въз основа на употребата им в туристическата практика. За ползването на този ремник е необходимо елементарно ниво на владеене на граматическата структура и общоупотребимата лексика на испанския език. Съдържанието му се състои от: титулна дума, граматически категории, които я определят, тематична марка, географска марка, значение на думата, препратки, синоними, антоними. В края на настоящия речник са приложени списък на най-често употребяваните съкращения в испанския език и географска , политико-географска и икономико-географска справка за страните в света.

Издател: Велес
Език: Испански
Година: 2006
ISBN: 9543020159
Страници: 164
Корици: меки
Тегло: 288 грама
Размери: 24×16.5
Наличност: Да
Раздел: Испански език, Чужди езици: Помагала, речници, Книги

Цена: 12.00